หางาน engineer

งาน engineer สายไหนน่าสนใจและค่าตอบแทนสูง?

วิศวกรหรือ engineer เป็นอีกหลักสูตรที่เป็นที่นิยมในการเรียนในประเทศไทย สำหรับคนที่มีความสนใจเลือกเรียนวิศวกรรมแล้วจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะเลือกเรียนวิศวกรรมสาขาอะไร เนื่องจากเป็นคณะที่มีสาขามากมายให้เลือกเรียน ดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการ หางาน engineer ที่จบมาแล้วจะมีงานทำ วันนี้เราจะมาแนะนำวิศวกรรม 8 สาขาที่ในปัจจุบันมีงานรองรับและมีค่าตอบแทนสูงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนสาขาต่างๆ ดังนี้ วิศวกรการบินหรือวิศวกรเครื่องกล(อากาศยาน) เป็นการทำงานเกี่ยวกับวิธีการผลิต การซ่อมแซมและควบคุมการสร้างเครื่องบิน กำหนดแบบของเครื่องบินและสร้างอากาศยาน งานตำแหน่งนี้มีรายได้อยู่ที่ 17,000 – 20,000 บาท/เดือน วิศวกรโทรคมนาคม ทำหน้าที่ด้านการติดตั้ง ซ่อมแซมและควบคุมดูแลระบบการสื่อสารให้สามารถใช้งานได้ ออกแบบและทดสอบระบบโทรคมนาคม งานตำแหน่งนี้มีรายได้อยู่ที่ 18,000 – 20,000 บาท/เดือน วิศวกรระบบราง ในงานสาขานี้จะมีหน้าที่ในการออกแบบ ก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานด้านรถไฟและงานที่เกี่ยวข้องกับระบบรางทั้งหมดรวมไปถึงด้านระบบโลจิสติกส์ด้วย งานตำแหน่งนี้มีรายได้อยู่ที่ 18,000 – 25,000 บาท/เดือน วิศวกรเสียง งานของสาขานี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้เสียง ปรับแต่งเสียง รวมถึงการสร้างเสียงสังเคราะห์ต่างๆ คนที่ทำงานด้านนี้จึงทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีเป็นส่วนใหญ่ ตำแหน่งนี้มีรายได้อยู่ที่ 18,000 – 35,000 บาท/เดือน วิศวกรซอฟต์แวร์…