งาน engineer สายไหนน่าสนใจและค่าตอบแทนสูง?

0 Comments
หางาน engineer

วิศวกรหรือ engineer เป็นอีกหลักสูตรที่เป็นที่นิยมในการเรียนในประเทศไทย สำหรับคนที่มีความสนใจเลือกเรียนวิศวกรรมแล้วจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะเลือกเรียนวิศวกรรมสาขาอะไร เนื่องจากเป็นคณะที่มีสาขามากมายให้เลือกเรียน ดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการ หางาน engineer ที่จบมาแล้วจะมีงานทำ วันนี้เราจะมาแนะนำวิศวกรรม 8 สาขาที่ในปัจจุบันมีงานรองรับและมีค่าตอบแทนสูงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนสาขาต่างๆ ดังนี้

  1. วิศวกรการบินหรือวิศวกรเครื่องกล(อากาศยาน) เป็นการทำงานเกี่ยวกับวิธีการผลิต การซ่อมแซมและควบคุมการสร้างเครื่องบิน กำหนดแบบของเครื่องบินและสร้างอากาศยาน งานตำแหน่งนี้มีรายได้อยู่ที่ 17,000 – 20,000 บาท/เดือน
  2. วิศวกรโทรคมนาคม ทำหน้าที่ด้านการติดตั้ง ซ่อมแซมและควบคุมดูแลระบบการสื่อสารให้สามารถใช้งานได้ ออกแบบและทดสอบระบบโทรคมนาคม งานตำแหน่งนี้มีรายได้อยู่ที่ 18,000 – 20,000 บาท/เดือน
  3. วิศวกรระบบราง ในงานสาขานี้จะมีหน้าที่ในการออกแบบ ก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานด้านรถไฟและงานที่เกี่ยวข้องกับระบบรางทั้งหมดรวมไปถึงด้านระบบโลจิสติกส์ด้วย งานตำแหน่งนี้มีรายได้อยู่ที่ 18,000 – 25,000 บาท/เดือน
  4. วิศวกรเสียง งานของสาขานี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้เสียง ปรับแต่งเสียง รวมถึงการสร้างเสียงสังเคราะห์ต่างๆ คนที่ทำงานด้านนี้จึงทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีเป็นส่วนใหญ่ ตำแหน่งนี้มีรายได้อยู่ที่ 18,000 – 35,000 บาท/เดือน
  5. วิศวกรซอฟต์แวร์ เป็นสาขาที่มีการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งเรื่องการออกแบบระบบ การวิเคราะห์ระบบ และการทดสอบระบบโดยงานตำแหน่งนี้มีรายได้อยู่ที่ 20,000 – 40,000 บาท/เดือน
  6. วิศวกรไฟฟ้า เป็นงานที่ทำหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ทั้งในด้านการผลิตหรือการจัดการใช้ไฟฟ้า ส่วนใหญ่แล้วสาขานี้เมื่อเรียนจบมักจะเข้าทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือในโรงงานผลิตไฟฟ้า ตำแหน่งนี้มีรายได้อยู่ที่ 25,000 – 35,000 บาท/เดือน
  7. วิศวกรปิโตรเลียม หน้าที่ของงานในตำแหน่งนี้คือการหาวิธีนำเอาปิโตรเลียมขึ้นมาจากใต้ดิน วางแผนดูแลการผลิต การกลั่นและการจัดการเพื่อให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตำแหน่งนี้มีรายได้อยู่ที่ 25,000 – 35,000 บาท/เดือน
  8. วิศวกรเคมี เป็นตำแหน่งงานที่มีการเปิดรับเป็นจำนวนมาก มีหน้าที่ดูแลและควบคุมการผลิตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมและสารเคมี และยังสามารถต่อยอดเป็นนักวิจัยสารเคมีต่างๆได้อีกด้วย ตำแหน่งนี้มีรายได้อยู่ที่ 18,000 – 80,000 บาท/เดือน

และนี่คืองานด้านต่างๆสำหรับคนที่อยากวางแผนเพื่อให้หางาน engineer ในอนาคตได้ง่ายหรือคนที่ต้องการหางาน engineer ที่ตรงกับสาขาที่ตนเองจบมา ว่าสามารถไปทำงานสายไหนได้บ้าง และค่าตอบแทนของแต่ละสาขาเป็นอย่างไร